Naše služby

  • revize / prodej hasicích přístrojů a hydrantů
  • revize požárně-bezpečnostních zařízení
  • školení PO a BOZP
  • zpracování dokumentace PO a BOZP
  • prohlídky objektů z hlediska PO a BOZP
  • zpracování Požárně bezpečnostního řešení staveb