Vesta s.r.o. | komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

hlavní stránka

Společnost Vesta s.r.o. vám nabízí komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Školení PO, BOZP, požární asistence. Zpracování dokumentace požární ochrany podle § 8 zákona ČNR
č. 246/2001 Sb. Prodej a montáž bezpečnostních tabulek podle ČSN ISO 3864.

Hasicí přístroje a požární hydranty. Prodej, opravy, revize, plnění a tlakové zkoušky.

Zde nás můžete kontaktovat nebo poslat objednávku.