Vesta s.r.o. | komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

o nás - o firmě

Společnost vznikla v roce 1988, v době, kdy nastala první omezená možnost začít se soukromým podnikáním. V prvních pěti letech existovala společnost jako sdružení dobrovolných hasičů. V roce 1993 změnila firma právní formu a vznikla společnost Vesta s.r.o. Jejím hlavním podnikatelským záměrem jsou specifické služby v oblasti požární ochrany.

Našim zákazníkům se věnují vyškolení revizní technici.

Společnost je od roku 2006 držitelem osvědčení NBÚ k přístupu k utajovaným informacím do stupně důvěrné.