Vesta s.r.o. | komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

produkty - hasící přístroje

Prodej, opravy, revize hasicích přístrojů, dále pak provádíme plnění a tlakové zkoušky.

1. Ceník provedených výkonů, prohlídky (revize) hasících přístrojů (PHP)

Provozuschopnost hasícího přísrtoje se prokazuje dokladem o jeho kontrole, provedené podle podmínek a rozsahu vyhl.č. 246/2001 Sb.

Ceny úkonů

Vnější kontrola akceschopnosti roční 25 Kč
Periodická zkouška přístrojů pěnových 132 Kč
vodních 132 Kč
práškových 169 Kč
sněhových S1,5 245 Kč
sněhových S6 280 Kč
sněhových S5 370 Kč
Filtrace a sušení hasicího prášku (1 kg) 23 Kč
Zrušení hasicího přístroje, včetně patrony 110 Kč
Dokumentace list 50 Kč
Práce revizního technika hod. 280 Kč

Do kategorie opravy hasicích přístrojů je zahrnován skutečně spotřebovaný materiál. Zvlášť je pak účtováno materiálové doplněné dle potřeby zákazníka

2. Ceník provedených výkonů (revize pojízdných hasicích přístrojů)

S 10 x 2 45 Kč
S 30 x 1 85 Kč
S 30 x 2 125 Kč
S 30 x 4 250 Kč
P 60, 50 HK 45 Kč
VP 200 225 Kč
P 250 HK 225 Kč

Je-li výsledkem revize pojízdného hasicího přístroje nezbytnost jeho opravy, jsou navazující práce, vč. užitých náhradních dílů, účtovány zvlášť

3. Ceník hasicích přístrojů (PHP pod stálým tlakem)

Práškové
1 kg hasiva PG 1 (LE) 540 Kč
2 kg hasiva PG 2 (LE) 635 Kč
4 kg hasiva PG 4 (LE) 880 Kč
6 kg hasiva PG 6 (LE) 950 Kč
Sněhové
CO - 2 kg hasiva S2 1 250 Kč
CO - 5 kg hasiva S5 1 900 Kč
Vodní
9 litrů hasiva V 9 T 980 Kč
Čisté hasivo FE - 36 (pro počítače, elektroniku)
2 kg hasiva CA 2 (LE) 3 890 Kč
4 kg hasiva CA 4 (LE) 6 200 Kč

Uvedené ceny neobsahují DPH
Platnost ceníku od 1.10.2005